CTB.nlBouwPower BI maakt Ziut slagvaardiger en flexibeler

Power BI maakt Ziut slagvaardiger en flexibeler

partner-logo

Power BI maakt ziut slagvaardiger en flexibeler

Ziut is partner in de slimme openbare ruimte. Het bedrijf werkt met klanten aan slimme oplossingen. Logisch dus dat Ziut zelf er alles aan doet om als organisatie slimmer te worden. Dat komt onder andere tot uiting in de investering in Power BI. Dit is een suite aan business analytics tools waarmee Ziut bedrijfsgegevens analyseert en belangrijke inzichten deelt. Belangrijk pluspunt is het feit dat de business zelf met Power BI aan de slag is. Bij de inrichting en implementatie kon Ziut rekenen op de branche- en productkennis van CTB.

Ziut is de afgelopen jaren meegegroeid met de behoeften van zijn klanten. Tot voor kort bestond die vraag voornamelijk uit afzonderlijke dienstverlening omtrent verlichting, cameratoezicht of verkeerstechnische oplossingen. Nu ziet Ziut veel meer vraag ontstaan naar geïntegreerde oplossingen, waarbij alle elementen in de openbare ruimte een rol spelen. Door kennis en expertise te bundelen en samen met opdrachtgevers innovatieve ideeën te ontwikkelen, ontstaan er concepten voor de Smart City. Ziut ziet Smart City dan ook als veel meer dan een modewoord alleen. Het vertegenwoordigt een toekomstbeeld waarin thema’s als veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en kostenbeheersing hand in hand gaan.

Optimaal document management

Deze manier van werken maakt het noodzakelijk dat Ziut een actueel beeld heeft van zowel de klant en zijn wensen als van de assets en objecten die in beheer zijn. Pas als je al deze inzichten hebt, en als je deze kunt delen met verschillende medewerkers en afdelingen in de organisatie, dan ben je in staat de juiste beslissingen te nemen en innovatieve oplossingen voor de klant de ontwikkelen. Met het delen van informatie heeft Ziut het inmiddels goed voor elkaar. In 2014 maakte het concern de eerste vorderingen met het project ‘Huis op orde’, waarmee het documentmanagement een impuls kreeg.

Belangrijkste resultaten van dit project zijn uniforme data en projectinformatie enerzijds en het digitaal kunnen uitwisselen van documenten anderzijds. Essentiële functionaliteiten voor een bedrijf dat te maken heeft met verspreide vestigingen en dat samenwerkt met vele externe partijen. Dit alles werd gerealiseerd op basis van Microsoft Office 365, met de ondersteuning van kennis- en technologiepartner CTB.

Rapportages complex en tijdrovend

Het knelpunt dat Ziut vervolgens aanpakte was het verkrijgen van inzicht in alle processen en resultaten. Hoewel alle informatie, zij het in verspreide bronnen, wel beschikbaar was, bleek het lastig en tijdrovend deze gegevens tijdig en op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen aan medewerkers en management. Anton Hutting, informatiemanager bij Ziut, legt uit dat er weliswaar een reeks datasets beschikbaar was voor business intelligence doeleinden, maar dat het veel tijd en geld kostte om deze te wijzigen. “Voor alles wat we wilden veranderen in bestaande rapportages waren we afhankelijk van een derde partij. Daar komt bij dat de rapportages een verouderde uitstraling hadden en daardoor niet erg gebruikersvriendelijk waren. Ziut besloot dan ook om te kijken naar een nieuwe business intelligence omgeving.”

Modern business intelligence

Hutting stelde met zijn projectteam een reeks wensen en eisen samen waar de nieuwe BI-omgeving aan moest voldoen. “Bovenaan de prioriteitenlijst stond het feit dat Ziut medewerkers zelf in staat moesten zijn om rapportages te maken: self service BI. De rapportages dienden vervolgens platform- en device-onafhankelijk gepresenteerd te kunnen worden. Onze field service mensen zijn immers altijd onderweg; ook dan moet je bij rapportages kunnen komen. De gegevens moesten realtime, of near realtime beschikbaar zijn om 24×7 inzicht te bieden aan onze medewerkers, maar waar zinvol ook aan onze klanten. Daarnaast hebben we uiteraard gekeken naar de stabiliteit en performance van de verschillende BI-oplossingen op de markt.”

Leiders in business intelligence

Ziut heeft in het selectietraject gebruik gemaakt van het Gartner Magic Quadrant voor BI- oplossingen (2016). Hutting verklaart waarom Ziut vooral graag in zee gaat met partijen in het leiderskwadrant. “Daar zie je leveranciers die een volwassenheid aan de dag leggen die getuigt van kennis en ervaring en die een visie hebben die geënt is op de toekomst. Dat garandeert ons continuïteit. Tegelijkertijd zijn deze leiders in staat verbeteringen snel door te voeren en naar de markt te brengen. En dat zorgt ervoor dat wij het meeste uit onze investering kunnen halen.”

Uiterst positieve prijs-kwaliteitverhouding

Medewerkers IT en Finance & Control van de vijf regionale Ziut-vestigingen bogen zich vervolgens met het (informatie)management over het aanbod en de functionaliteit van verschillende BI-suites. Uiteindelijk gaf de positieve prijs-kwaliteitverhouding van Power BI van Microsoft de doorslag. In een volgende fase werd een leverancier en implementatiepartner geselecteerd. CTB had daarbij het beste verhaal; een verhaal dat gebaseerd was op het feit dat CTB zelf ook investeert in kennis en tooling omtrent Power BI. “Daarnaast beschikte CTB over ruime kennis van onze branche en kende het bedrijf al onze processen vanuit het eerdere Office 365 project. Toen de Proof of Concept met Power BI en CTB medio 2016 vlot verliep, maakten we direct een vliegende start met modern en innovatief business intelligence bij Ziut”, aldus Hutting.

Self service voor medewerkers en management

Met Power BI profiteert de hele organisatie van bedrijfsgegevens. Power BI verkleint risico’s, vergroot kansen en geeft inzichten om gefundeerde beslissingen te nemen voor iedere afdeling. Klanten kunnen online dashboards raadplegen om zelf de prestaties of de bezetting van een installatie te bekijken. Klantverwachtingen kunnen overtroffen worden door klanten analyses te presenteren over de gedane dienstverlening. Het analyseren van data is dus niet langer alleen weggelegd voor analisten. Dankzij self service in Power BI krijgen beslissers en projectmanagers op elk niveau de mogelijkheid om relevante informatie inzichtelijk te krijgen. Tevens beschikt Power BI over heel veel add-ons en standaard koppelingen die de productiviteit en doorlooptijd van rapportages verbeteren.

Hoge kwaliteit BI

Hutting is zich bewust van de vele mogelijkheden van Power BI, maar benadrukt dat Ziut stapsgewijs het BI-platform heeft opgebouwd. Het realiseren van een nieuwe SQL-omgeving, het opbouwen van een datawarehouse; het bleken tijdrovende opdrachten. De implementatie bleek tevens een goed moment om definities van bepaalde data over alle vestigingen heen af te stemmen. Zodat iedere vestiging een week van 7 dagen hanteerde en geen werkweek van 5, om maar wat te noemen. “Maar toen de basis eenmaal stond, zag je direct dat medewerkers aan de business zijde aan de slag gingen en zelf rapportages gingen ontwikkelen.

Men pakt het snel op en dat komt voor een groot deel door de gebruikersvriendelijke interface. Storingen, SLA’s of schades aan projecten verschijnen met een druk op de knop op het scherm, met zeer actuele informatie. De rapportages zijn interactief, zodat we nu ook verder kunnen doorklikken om dieper op een knelpunt te kunnen inzoomen, tot op het niveau van een object.” Met de hoge kwaliteit BI die Ziut nu realiseert, is het bedrijf in staat nog gerichter in te spelen op uitdagingen in de markt in het algemeen en bij de klanten in het bijzonder.

Hutting prijst ten slotte de samenwerking met CTB. “Je ziet dat CTB beschikt over gedegen kennis van de branche. Het feit dat men onze organisatie goed kent, zorgt ervoor dat men aan een half woord genoeg heeft en dat we snel kunnen schakelen. Tevens heeft CTB ervoor gezorgd dat intern de kennis over Power BI structureel is verbeterd. Dat maakt Ziut flexibeler en slagvaardiger. En slimmer.”

 

Meer over ons

Uitdaging? We sparren graag voor een passende oplossing.

Contact

GRATIS EBOOK

De ultieme werkomgeving voor projectleden

Project 365 is de ultieme werkomgeving voor projectmanagement en laat al je projectdeelnemers werken met alle waardevolle functionaliteit van Office 365.

Rob Gasseling

Sparren om te kijken of P365 iets voor jullie is?

Wij zetten daarom graag onze jarenlange branche ervaring in om de beste maatwerk oplossing aan te bieden.