CTB.nlBranche: Accountancy

De accountant van de toekomst werkt slimmer en efficiënter

Microsoft 365 biedt veel mogelijkheden met Teams, SharePoint en meer. Maar hoe sluit je deze aan op je bedrijfsprocessen om daadwerkelijk slimmer te werken?
document management accountancy

Digitalisering in de accountancybranche

De sector kampt al langere tijd met personeelsschaarste, niet langer alleen in de controlepraktijk, maar ook in de samenstel- en de adviespraktijk. Om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen ontkomt de accountancybranche er niet aan te investeren in meer digitalisering, zodat efficiënter kan worden gewerkt.

Het Microsoft cloud platform biedt een ruime hoeveelheid technologie om deze digitaliseringsslag te ondersteunen, echter deze moet wel vertaald worden naar de – deels te vernieuwen – bedrijfsprocessen.

Een van de grote kansen voor efficiënter werken bevindt zich in het domein van de (digitale) samenwerking en het uitwisselen van en werken met documenten en data. Het Microsoft 365 platform is inmiddels bij veel organisaties aangeschaft, maar wordt in veel gevallen niet goed benut. De volgende kansen en uitdagingen dienen zich aan.

 1. Samenwerken en documentbeheer
 2. Beveiliging & compliance
 3. Integratie & procesautomatisering

Samenwerken en documentbeheer

De ondersteunende software en processen rondom het werken met en uitwisselen van documenten biedt bij de meeste organisaties ruimte voor verbetering. De wijze waarop documenten georganiseerd worden is vaak nog beperkt tot een logica op basis van de traditionele mappenstructuur die onnodig tijdrovend en foutgevoelig is. Het uitwisselen van documenten is vaak nog afhankelijk van de e-mail en/of losse tools voor het up- en downloaden van documenten.

Op het gebied van (multidisciplinaire) samenwerking en digitale tools die dat ondersteunen is ook winst te behalen. In toenemende mate wordt het duidelijk dat alleen e-mail niet de flexibiliteit, de efficiëntie noch de transparantie biedt die nodig is.

Beveiliging & compliance

Beveiliging van data was altijd al een topprioriteit, maar nu meer dan ooit. Het goed beveiligen van toegang tot data, netwerken en accounts van medewerkers moet continu up-to-date zijn en dat is niet eenvoudig met de snel ontwikkelende technologie.

Daarbij komt nog de noodzaak voor het inregelen en beheersen van de compliance. Het kunnen beschikken over uitgebreide audittrials op bijvoorbeeld documenthistorie maar ook op communicatie voegt veel waarde toe.

Integratie & procesautomatisering

Gebrek aan integratie tussen systemen zorgt voor onnodig veel handmatige handelingen die ook weer foutgevoelig zijn. Meer een bredere procesautomatisering biedt veel kansen om beter om te gaan met de schaarse tijd van medewerkers. Continu kunnen analyseren waar optimalisatie mogelijk is en dit vervolgens ook kunnen realiseren draagt in hoge mate bij aan efficiënter werken.

P365 helpt accountants met samenwerking en documentmanagement

Microsoft 365 aangevuld met P365 biedt de antwoorden om al deze uitdagingen het hoofd te bieden; zie hieronder 6 uitgelichte voordelen en lees nog veel meer op ‘Ontdek P365’.

 1. Moderne document management functies, zoals automatisch versiebeheer en realtime samenwerken in documenten
 2. Slimmer samenwerken in Microsoft Teams, zowel intern als met externen
 3. Uitwisselen van documenten met externen in eigen beheer en zonder schaduw-IT
 4. Specifieke inrichting van dossiers voor audit, fiscaal, advies, multidisciplinair, etc.
 5. Koppelen aan o.a. Exact en AFAS (tweeweg integratie)
 6. Integratie met digitale onderteken software voor ondertekenen én deponeren

P365 features uitgelicht

Standaardiseer, automatiseer en beheer jouw bedrijfsproces in Microsoft 365. Ontdek de voordelen van P365!

 • Stap over op P365
 • Stap over op P365
 • Stap over op P365
 • Stap over op P365
 • Stap over op P365
 • Stap over op P365
 • Stap over op P365
 • Stap over op P365

Pak de regie over Microsoft Teams & SharePoint met P365

Ben je lid van meer Teams dan je collega’s hebt? Schep orde in de chaos van Microsoft Teams en SharePoint. Standaardiseer, automatiseer en beheer Microsoft 365 met P365. Integreer je bedrijfsapplicaties om Teams en SharePoint overzichtelijk en up-to-date houden, inclusief het netjes archiveren van oude data. Boek een demo en ontdek P365!

Boek een demo